Hvorfor skjer det ulykker til tross for et godt HMS-regelverk?

Hvorfor aksepteres avvik fra det samme regelverket?

Hvordan kvalitetssikre at regelverket følges?

Odd Sevland er overbevist om at selskaper som prioriterer kvaliteten på produktene sine, baner vei for jevn vekst. Han mener at forutsigbarhet og etterlevelse fremmer kreativitet, noe som fører til at innovative ideer vokser frem og får stor gjennomslagskraft - et felles mål for alle.

Odd Sevland har brukt mange år på å utvikle de mentale verktøyene som kreves for å sikre kvalitet i hele organisasjonen. Han har observert at når alt anses som viktig, er det ingenting som virkelig skiller seg ut. Han mener at effektiv organisasjonsledelse krever at man identifiserer og prioriterer de viktigste elementene. Belønning av ønsket atferd, aktivt engasjement der arbeidet utføres og effektiv kommunikasjon med de ansatte er viktige skritt på veien mot suksess.

Odd Sevland har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans innsikt er uvurderlig. På midten av 1990-tallet investerte bedriftene mye i å overholde regelverket. Likevel skjedde det stadig hendelser og ulykker. Han innså at den manglende brikken i puslespillet var den menneskelige faktoren. I 1996 ble han alvorlig skadet i en ulykke som forandret livet hans, noe som førte til at han innså at han selv var en medvirkende årsak. Han var en del av en arbeidskultur som tolererte atferd i strid med selskapets retningslinjer. "Vi dyttet hverandre utfor stupet, og jeg falt først", forteller han. Presentasjonen hans er en unik blanding av en personlig fortelling, kommunikasjonsveiledning og ledertrening, og er en påminnelse om at kostnadene ved ulykker ikke bare rammer enkeltpersoner, men også deres nærmeste.

Over 50 000 personer har hørt Odd Sevlands foredrag, der han forteller om hvordan hans handlinger førte til en alvorlig skade da han var instruktør ved en brann- og sjøredningsskole i 1996. Foredraget, som fremføres i et underholdende stand-up-format, oppfordrer publikum til å reflektere over egen atferd. Den understreker viktigheten av å tenke seg om først, og erkjenner at det som kjent noen ganger kan være for sent. Foredraget passer for alle organisasjonsnivåer og bidrar til en dypere forståelse av god oppførsel, kvalitetssikring av produkter, sikkerhet på arbeidsplassen og trivsel generelt.

Foredraget er dessuten tilgjengelig på både norsk og engelsk for å sikre bredere tilgjengelighet.